Çifte Kumrular Wedding

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A. ‘ALICI’;(sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD-SOYAD:

ADRES:

E-POSTA ADRESİ:

Albüm teslim edilecek kişi ve adres bilgisi, fotoğraf seçim safhasında ALICI’dan talep edilecektir.

B. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Çifte Kumrular Wedding

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Çifte Kumrular Wedding

Telefon : +90 537 600 41 04

E-posta : [email protected]

Albüm teslim edilecek kişi ve adres bilgisi, fotoğraf seçim safhasında ALICI’dan talep edilecektir.

10. ALICI BİLGİLERİ

Ad-Soyad :

Telefon :

E-posta :

6.A. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad-Soyad :

Telefon :

E-posta :

Ad-Soyad :

Telefon :

E-posta :

İşbu sözleşme kapsamında “ALICI” ve “ÇEKİMLERE EŞLİK EDECEK DİĞER KİŞİ” nin her ikisi, “ÇİFT” olarak anılacaktır.

Çekimlere eşlik eden diğer kişi de işbu sözleşme kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Çekimlere eşlik eden diğer kişi de işbu sözleşme kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getireceği, ALICININ borçları arasındadır.

Sadece ALICI ibaresinin geçtiği yerlerde, çekimlere eşlik eden diğer kişi bakımından bir yükümlülük var ise ALICI, ALICI/ÇİFT olarak anlaşılmalıdır.

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. İşbu sözleşme, ALICI ile SATICI arasında anlaşma ile gerçekleştirilecek fotoğraf, video çekimi, saç makyaj hazırlığı ve gelinlik kiralama esnasında ve fotoğraf ve video çekiminin öncesinde ve sonrasında, her iki tarafı da hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi etmek, çekimin ne şekilde gerçekleşeceği, çalışma şekil ve koşulları, üretilen eserlerin üzerindeki kullanım sahipliğini belirlemek ve taraflar arasındaki ilişkinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK Aydınlatma metnimizi dugunumuzvar.com web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Alınan hizmetler;

7.4. Ürün detayları şu şekildedir:

 • Fotoğraf Çekimi

  - 2 saat süren bir fotoğraf çekimi yapılmaktadır.
  - Çekim sırasında 500-600 fotoğraf karesi elde edilmektedir.
  - Çekilen tüm fotoğraflar dijital olarak teslim edilecektir.
  - Dijital teslim edilen fotoğraflardan sizin seçtiğiniz 30 adet fotoğrafa photoshop işlemi yapılmaktadır.

  • Dijital Paket: Seçilen 30 adet fotoğraf tasarlandıktan sonra dijital olarak teslim edilecektir.
  • Dijital + Albümlü Paket: Seçilen 30 adet fotoğrafın tasarlanması ile birlikte 30x60 Panoramik Albüm ve 2 Adet 15x30 Aile Albümü baskı işlemi tamamlanarak adresinize kargolanacaktır.

  - Albüm teslim süreniz, fotoğraf seçim tarihinden itibaren 75 iş günü olarak planlanmaktadır.
 • Video Çekimi

  - Fotoğraf çekimi ile eşzamanlı olarak aynı periyot içerisinde 2 saat süren bir video çekimi yapılmaktadır.
  - Sizin seçtiğiniz bir müzik ile birlikte videonuz editlenerek size teslim edilir.
  - Slow bir müzik seçimi yaparsanız; 1,5-2 dk arasında klip teslim edilir.
  - Hareketli bir müzik seçimi yaparsanız; 1-1,5 dk arasında klip teslim edilir.

 • Gelin Saç & Makyaj

  - Profesyonel saç&makyaj hizmetlerimiz fotoğraf&video çekimlerinizden yaklaşık 3 saat önce başlamaktadır.
  - Hazırlıklarınız çekim yapılacak mekanınıza ve kıyafetinize uygun doğal tarzda yapılır.
  - Hazırlıklar sadece İstanbul çekim platosunda fotoğraf&video çekimleri için uygulanmaktadır.
  - Saç&makyaj hizmetlerimiz tamamen profesyonel ekip olan @wejustmarried markası tarafından sunulmaktadır.

 • Gelinlik Kiralama

  - Gelinlik kiralama hizmetlerimiz @askidan_cekime markası tarafından fotoğraf&video çekimleri için İstanbul çekim platosunda sunulmaktadır.
  - Çeşitli modacıların kreasyonlarından oluşan bu gelinlikler (34-36-38-40 beden)’den birini fotoğraf &video hizmetleriniz için kullanabilirsiniz.
  - Provalarınızı çekiminizin olduğu hafta randevu alarak ya da çekim başlangıç saatinden 3 saat öncesinde İstanbul çekim platosuna gelerek  yapabilirsiniz.

7.5. Satın alınan paketlerde Fotoğraf hizmeti, video hizmeti veya saç makyaj hizmetinin çıkartılması – iptal edilmesi sağlanmamaktadır.

7.6. Gelinlik kiralama hizmeti uygun beden gelinlik bulunmaması durumunda paketten çıkartılması veya bu hizmetin iptali söz konusu olur. Alınan gelinlik kiralama hizmeti şirketin belirlediği alan dahilinde kullanılmalıdır. Müşteri gelinliği bu alanlar dışına çıkarmak isterse gelinlik hasar bedelini ödemeyi kabul etmiş sayılacaktır.

7.7. SATICI, işbu sözleşme uyarınca yüklendiği edimi, nezdinde çalışan personelle veya iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı/anlaştığı herhangi birisi ile ifa edebilir. Bu açıdan, aşağıda SATICI yazan yerler, uygun düştüğü ölçüde SATICI nezdinde çalışan personel ve “SATICININ iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı/anlaştığı herhangi birisi” için de geçerlidir. SATICI, organizasyon kapsamında işin ifasını yerine getirecek personeli veya kişiyi belirler.

8. YENİDEN PLANLAMA VE ERTELEME İŞLEMLERİ

8.1. ALICI tarafından fotoğraf çekim tarihinde değişiklik talep edildiğinde, çekime on dört günden fazla olması durumunda bir kereye mahsus, TARAFLAR ortak iradeleriyle ileri yeni bir tarihe anlaşma sağlayabilir. Çekime on dört günden az kalması durumunda ALICI, sadece mücbir sebep kaynaklı rapor (sağlık raporu, çalışma raporu vb.) ileterek erteleme işlemi sağlayabilir. Pandemi koşulları, getirilen sınırlamalar ve yasaklamalar bu anlamda geçerli bir sebep sayılmayacaktır. Zira işbu sözleşme, pandemi koşulları içinde imzalanmış olup ALICI, tamamen bir sokağa çıkma yasağı getirilmediği sürece sözleşmeye riayet etmek durumundadır.

8.2. Fotoğraf çekimi ücreti için, ertelenen tarihte geçerli olan yeni paket fiyatları üzerinden hesaplama yapılacaktır. ALICI, fotoğraf çekimi için ileriye dönük olarak talep ettiği tarihte çalışma takviminin yoğun olması durumunda SATICI’ya sorumluluk yüklenemez. Erteleme tarihi, sipariş tarihinden itibaren en fazla bir yıl içinde olabilir. Erteleme için çekimin askıya alınması halinde yeni tarihi belirlemek konusunda SATICI ile irtibata geçmek, ALICI yükümlülüğünde olup herhangi bir sebepten dolayı sipariş tarihinden itibaren bir yıl içinde çekim tarihinin belirlenememesi durumunda SATICI’ya herhangi bir yükümlülük yüklenemez ve herhangi bir iade de yapılmaz.

8.3. Çekim günü gerçekleşen yağış, yangın, sel, deprem, ulaşım sorunları, doğal afetler, kaza, hastalık gibi durumlarda askıya alınan çekimler, ALICI ve SATICININ müsait olduğu tarih için yeniden planlama yapılır.

8.4. Çekimden önce ALICI, gelinlik, damatlık, dışarıdan alınan kuaför hizmetleri, aksesuar, ayakkabı, kişisel eşyalar vb. gibi detayların programını eksiksiz gerçekleştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. Çekime kısa süre kala ALICI kaynaklı program eksikliği nedeniyle erteleme işlemi gerçekleştirilmez.

8.5. Esnek rezervasyon paketi seçtiğiniz ay içerisindeki hafta içi çekimleri ve müsait olan saat periyotları için geçerlidir.

8.6. Çekim tarihinizi kesinleştirmek için, seçmiş olduğunuz esnek rezervasyon ayından, bir önceki ayın 15’ine kadar çağrı merkezimizle iletişime geçerek “çekim günü ve saat periyodunun” belirlenmesi gerekmektedir. (Örnek: Esnek rezervasyon için seçtiğiniz ay Haziran ise; en geç 15 Mayıs’a kadar çekim günü ve saat periyodunu kesinleştirmeniz gerekmektedir)

8.7. Esnek rezervasyon için hafta içi yerine, seçtiğiniz ay’da hafta sonu bir çekim gerçekleştirmek isterseniz sitemizdeki güncel fiyatlar üzerinden paketinize aradaki fiyat farkı eklenecektir.

8.8. Esnek rezervasyon için seçtiğiniz ay’ı değiştirmek isterseniz, sitemizdeki güncel fiyatlar üzerinden paketinize aradaki fiyat farkı eklenecektir.

8.10. Son periyot olarak geçen günbatımı saat periyodunda yapılan çekimlerin erteleme işlemi sadece yağış durumuna bağlı olarak yapılır. Havanın bulutlu olması çekime engel teşkil etmediğinden, çekim planlanan tarih ve saatte gerçekleştiriliyor olacaktır.

9. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. ALICI, SATICI ve SATICI nezdine çalışan bütün personelle (fotografçı, videocu, saç makyaj uygulayıcısı vs.) tam bir iş birliği içinde çalışmayı, aldığı ürünün kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, fotoğraf çekimi esnasında yaşanan olumsuzluklarda tek sorumlu olarak şirket görmemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.2. SATICI veya SATICI nezdinde çalışan personel veya SATICININ iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı herhangi birisi, yangın, sel, deprem, ulaşım sorunları, doğal afetler, kaza, hastalık, ya da teknik sorunlar gibi mücbir haller de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle yüklenmiş olduğu görevlerinden herhangi birini veya tamamını yerine getiremez ise, SATICI, işin yerine getirilmesi amacıyla başka bir personeli veya çalıştığı herhangi birisini yönlendirebilir.

9.3. Satın alınan hizmetin ifa öncesinde, ifası sırasında veya sonrasında, teknik nedenlerden dolayı fotoğraf ve video kayıplarından SATICI veya SATICI nezdinde çalışan personel veya SATICININ iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı herhangi birisine herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Meydana gelen zararın telafisi için mümkün ise belirlenen tarihten başka bir gün fotoğraf çekimi yapılır. Ancak, bu halde ALICI tarafından ücret iadesi talep edilemez.

9.4. Fotoğraf çekimi esnasında, çekim sahasında bulunan diğer insanların yanı sıra gelin, damat, aile üyeleri bilerek veya bilmeyerek fotoğraf çekimine engel teşkil etmesi durumunda SATICIYA sorumluluk yüklenemez, tüm sorumluluk ALICIYA aittir.

9.5. Fotoğraf çekimi esnasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları, program komplikasyonlar, süslemeleri düzenleme şekli ve yöntemi, fotoğraf çekiminin ve çekilen alanın yönetimi ve var olan muhtemel kısıtlamalar SATICIYI olumsuz etkileyebilir. Bu halde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlar sebebiyle SATICIYA sorumluluk yüklenemez.

9.6. ALICI, çekim tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde fotoğraflarını baskı için seçmek, onaylamak ve teslim almakla yükümlüdür. Tüm bu işlemler (1) yıl içinde yapılmadığı taktirde SATICININ hiçbir sorumluluğu yoktur. İş teslim edilmiş sayılır, hiçbir şekilde ALICIYA albüm ücreti iadesi yapılmaz.

9.7. SATICIYA, işbu anlaşma ile akdedilen sorumluluklar dışında herhangi başka ek bir sorumluluk yükletilemez.

9.8. SATICIYA veya SATICI nezdinde çalışan personele veya SATICININ iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı herhangi birisine, ÇİFT veya onun yakınları veya üçüncü şahıslar tarafından konusu suç teşkil eden, yaralama, gasp, tehdit, hakaret, yağma vb. fiillerin meydana gelmesi durumunda, SATICININ her türlü talep şikâyet ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile ÇİFT sorumludur. Bu halde SATICI hemen çekimi sonlandırır. Bu halde ALICI, hak edilen ücretin tamamını SATICIYA ödemekle yükümlü olup, bu halde SATICIYA herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve iade yapılamaz.

10. GÖRÜNTÜ İŞLEME/BASKI

10.1. SATICI tarafından çekilen fotoğrafların photoshop’suz ham halleri, düzenlecek 30 adet fotoğrafın (photoshop yapılacakların) belirlemesi için ALICIYA mail veya sms olarak iletilir, çekimlere eşlik edecek diğer kişiye gönderilmez. SATICI tarafından iletilen mail veya sms içerisindeki tüm fotoğraflar, ALICI tarafından yedi (7) gün içerisinde bilgisayar ortamında indirilmelidir. ALICI photoshop yapılması için seçmiş olduğu fotoğraf kodlarını, fotoğraf ham hallerinin kendisine iletildiği tarihinden itibaren, en geç yedi (7) gün içerisinde SATICIYA web sitesinde kendi profili üzerinden olarak bildirmesi gerekir. Fotoğraf albümünün tasarımında kullanılacak fotoğraflar üzerinde renk düzeltme ve/veya rötuş yapma SATICININ takdir hakkına tabidir.

10.2. ALICI tarafından seçilen fotoğraf kodları fotoğrafçıya iletildikten sonra yetmiş beş (75) iş günü içerisinde fotoğraflar sadece ALICININ onayına sunulmaktadır. Çekimlere eşlik edecek diğer kişiye fotoğraflar ayrıca mail olarak gönderilmeyecek ve ALICI tarafından gönderilen fotoğraf seçimine itibar edilecektir.

10.3. ALICI’DAN photoshop yapılan fotoğrafların ve albüm tasarımının onayını alındıktan sonra, baskıya gönderilir. Albüm baskı ve kargo süreci on beş (15) gün sürmektedir.

10.4. ALICI tarafından teslim alınan fotoğraf albümünün kullanım şartlarına bağlı meydana gelen deformasyon neticesinde, SATICI tarafından fotoğraf albümünün değişimi ve iadesi alınmaz. ALICININ talebi ile yeniden fotoğraf albüm tasarımı yapılabilir, bu durumda baskı ücreti alınır.

10.5. Çekilen fotoğraflar & videolar, albüm ve video kurgu (video hizmeti varsa) süreçlerinin teslimi ardından, bir (1) ay içerisinde SATICININ arşivinden kalıcı olarak silinmektedir.

11. TELİF HAKKI

İş bu sözleşmede SATICI olarak anılan Çifte Kumrular Wedding tarafından çekilen tüm fotoğraflar, SATICININ malıdır, telif hakkı şirkete aittir ve hak Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasaları ( 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanımlanmıştır. ) tarafından korunmaktadır. ALICI, söz konusu fotoğraflar üzerinde mülkiyet hakkı ve reklam amaçlı görüntülerin kullanımı için herhangi bir hak iddia edemez. ALICI, bu yöndeki tüm haklarından feragat etmiş sayılır.

12. İPTAL SÜREÇLERİ

SATICI, haklı nedenlere (fotoğrafçılık ücretinin zamanında, eksik veya hiç ödenmemesi, ALICI/ÇİFT veya yakınları tarafından SATICIYA hukuka aykırı fiillerde bulunulması, ÇİFTİN sorumlu olduğu yükümlülüklerden kaçınması vb.) dayanarak iş bu sözleşmeyi yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

ALICI, cayma hakkı haricinde işbu sözleşmeyi feshedemez ve ödediği bedelin iadesini de talep edemez.

ALICI, cayma hakkı içinde işbu sözleşmeyi tek taraflı feshederse, toplam bedelin %5’i kadar kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. ALICI, cayma süresinden %5 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder.

ALICI, cayma hakkı süresinin bitiminden itibaren ve fakat fotoğraf çekimi için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle en fazla on dört gün öncesine kadar haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse toplam bedelin %30’u kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı SATICI takdirindedir. ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında fesih yaptığı takdirde %30 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı bulunmazsa tek taraflı fesih yapılamaz.

ALICI, fotoğraf çekimi için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle son on dört gün içinde haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse toplam bedelin %60’u kadar kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı SATICI takdirindedir. ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında fesih yaptığı takdirde %60 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı bulunmazsa tek taraflı fesih yapılamaz.

13. FATURA BİLGİLERİ

Ad-Soyad :

Telefon :

E-posta :

Fatura, çekim tamamlandıktan sonra belirtilen e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir. Fatura, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

14. GENEL HÜKÜMLER

14.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmet hakkındaki temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. SATICI, Sözleşme konusu hizmeti, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

14.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.5. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.6. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

14.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

14.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

14.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

14.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

14.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

14.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

15. CAYMA HAKKI

15.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

15.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

16. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde cayma hakkı mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

17. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

18. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuruyapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

19. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Çifte Kumrular Wedding

ALICI:

TARİH: 28 Şubat 2023

Çalışma Saatlerimiz: 10:00-22:00