Çifte Kumrular Wedding

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve
şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A. ‘ALICI’;(sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
AD-SOYAD:
ADRES:
E-POSTA ADRESİ:
Albüm teslim edilecek kişi ve adres bilgisi, fotoğraf seçim safhasında
ALICI’dan talep edilecektir.
B. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
GÜLNUR MAYDA
ÇİFTE KUMRULAR WEDDİNG PHOTOGRAPHY & FILM
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı
takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek
ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı
terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
(RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan
veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden talep eden gerçek kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak
üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade
eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik
ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak
ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : GÜLNUR MAYDA
ÇİFTE KUMRULAR WEDDİNG PHOTOGRAPHY & FILM
Sicil No : 815936
Adres : Maltepe Mh, Çırpıcı Yolu B Çk. No:3, B Blok Daire 112 34010
Zeytinburnu/İstanbul
Telefon : 0537 600 41 04
E-posta : ciftekumrularwedding@gmail.com
Albüm teslim edilecek kişi ve adres bilgisi, fotoğraf seçim safhasında
ALICI’dan talep edilecektir.
10. ALICI BİLGİLERİ
Ad-Soyad :
Telefon :
E-posta :
6.A. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad-Soyad :
Telefon :
E-posta :
Ad-Soyad :
Telefon :
E-posta :
İşbu sözleşme kapsamında “ALICI” ve “ÇEKİMLERE EŞLİK EDECEK
DİĞER KİŞİ” nin her ikisi, “ÇİFT” olarak anılacaktır.
Çekimlere eşlik eden diğer kişi de işbu sözleşme kapsamında üzerine
düşen yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Çekimlere eşlik eden
diğer kişi de işbu sözleşme kapsamında üzerine düşen yükümlülükleri
yerine getireceği, ALICININ borçları arasındadır.
Sadece ALICI ibaresinin geçtiği yerlerde, çekimlere eşlik eden diğer kişi
bakımından bir yükümlülük var ise ALICI, ALICI/ÇİFT olarak anlaşılmalıdır.
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. İşbu sözleşme, ALICI ile SATICI arasında anlaşma ile
gerçekleştirilecek fotoğraf, video çekimi, saç makyaj hazırlığı ve gelinlik
kiralama esnasında ve fotoğraf ve video çekiminin öncesinde ve
sonrasında, her iki tarafı da hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi
etmek, çekimin ne şekilde gerçekleşeceği, çalışma şekil ve koşulları,
üretilen eserlerin üzerindeki kullanım sahipliğini belirlemek ve taraflar
arasındaki ilişkinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
KVKK Aydınlatma metnimizi dugunumuzvar.com web sayfamızdan
inceleyebilirsiniz.
Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini
kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar
ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli
olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı
aşağıda gösterilmiştir.
Alınan hizmetler;
7.4. Ürün detayları şu şekildedir:
◦ Fotoğraf Çekimi
- 2 saat süren bir fotoğraf çekimi yapılmaktadır.
- Çekim sırasında 500-600 fotoğraf karesi elde edilmektedir.
- Çekilen tüm fotoğraflar dijital olarak teslim edilecektir.
- Dijital teslim edilen fotoğraflardan sizin seçtiğiniz 30 adet fotoğrafa
photoshop işlemi yapılmaktadır.
◦ Dijital Paket: Seçilen 30 adet fotoğraf tasarlandıktan sonra
dijital olarak teslim edilecektir.
◦ Dijital + Albümlü Paket: Seçilen 30 adet fotoğrafın
tasarlanması ile birlikte 30x60 Panoramik Albüm ve 2 Adet
15x30 Aile Albümü baskı işlemi tamamlanarak adresinize
kargolanacaktır.

- Albüm teslim süreniz, fotoğraf seçim tarihinden itibaren 2 ay olarak
planlanmaktadır.
◦ Video Çekimi
- Fotoğraf çekimi ile eşzamanlı olarak aynı periyot içerisinde 2 saat
süren bir video çekimi yapılmaktadır.
- Sizin seçtiğiniz bir müzik ile birlikte videonuz editlenerek size teslim
edilir.
- Slow bir müzik seçimi yaparsanız; 1,5-2 dk arasında klip teslim edilir.
- Hareketli bir müzik seçimi yaparsanız; 1-1,5 dk arasında klip teslim
edilir.
◦ Gelin Saç & Makyaj
- Profesyonel saç&makyaj hizmetlerimiz fotoğraf&video
çekimlerinizden yaklaşık 2 saat önce başlamaktadır.
- Hazırlıklarınız çekim yapılacak mekanınıza ve kıyafetinize uygun
doğal tarzda yapılır.
- Hazırlıklar sadece İstanbul Sarıyer Beyaz Kasır çekim platosunda
fotoğraf&video çekimleri için uygulanmaktadır.
- Saç&makyaj hizmetlerimiz tamamen profesyonel ekip olan
@tozbrideteam markası tarafından sunulmaktadır.
7.5. Satın alınan paketlerde Fotoğraf hizmeti, video hizmeti veya saç
makyaj hizmetinin çıkartılması – iptal edilmesi sağlanmamaktadır.
7.6. SATICI, işbu sözleşme uyarınca yüklendiği edimi, nezdinde çalışan
personelle veya iş gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı/anlaştığı herhangi
birisi ile ifa edebilir. Bu açıdan, aşağıda SATICI yazan yerler, uygun
düştüğü ölçüde SATICI nezdinde çalışan personel ve “SATICININ iş
gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı/anlaştığı herhangi birisi” için de
geçerlidir. SATICI, organizasyon kapsamında işin ifasını yerine getirecek
personeli veya kişiyi belirler.
8. YENİDEN PLANLAMA VE ERTELEME İŞLEMLERİ
8.1. ALICI tarafından fotoğraf çekim tarihinde değişiklik talep edildiğinde,
çekime on dört günden fazla olması durumunda bir kereye mahsus,
TARAFLAR ortak iradeleriyle ileri yeni bir tarihe anlaşma sağlayabilir.
Çekime on dört günden az kalması durumunda ALICI, sadece mücbir
sebep kaynaklı rapor (sağlık raporu, çalışma raporu vb.) ileterek erteleme
işlemi sağlayabilir. Pandemi koşulları, getirilen sınırlamalar ve yasaklamalar
bu anlamda geçerli bir sebep sayılmayacaktır. Zira işbu sözleşme, pandemi
koşulları içinde imzalanmış olup ALICI, tamamen bir sokağa çıkma yasağı
getirilmediği sürece sözleşmeye riayet etmek durumundadır.
8.2. Fotoğraf çekimi ücreti için, ertelenen tarihte geçerli olan yeni paket
fiyatları üzerinden hesaplama yapılacaktır. ALICI, fotoğraf çekimi için ileriye
dönük olarak talep ettiği tarihte çalışma takviminin yoğun olması
durumunda SATICI’ya sorumluluk yüklenemez. Erteleme tarihi, sipariş
tarihinden itibaren en fazla bir yıl içinde olabilir. Erteleme için çekimin
askıya alınması halinde yeni tarihi belirlemek konusunda SATICI ile irtibata
geçmek, ALICI yükümlülüğünde olup herhangi bir sebepten dolayı sipariş
tarihinden itibaren bir yıl içinde çekim tarihinin belirlenememesi durumunda
SATICI’ya herhangi bir yükümlülük yüklenemez ve herhangi bir iade de
yapılmaz.
8.3. Çekim günü gerçekleşen yağış, yangın, sel, deprem, ulaşım sorunları,
doğal afetler, kaza, hastalık gibi durumlarda askıya alınan çekimler, ALICI
ve SATICININ müsait olduğu tarih için yeniden planlama yapılır.
8.4. Çekimden önce ALICI, gelinlik, damatlık, dışarıdan alınan kuaför
hizmetleri, aksesuar, ayakkabı, kişisel eşyalar vb. gibi detayların programını
eksiksiz gerçekleştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. Çekime kısa süre
kala ALICI kaynaklı program eksikliği nedeniyle erteleme işlemi
gerçekleştirilmez.
8.5. Esnek rezervasyon paketi seçtiğiniz ay içerisindeki hafta içi çekimleri
ve müsait olan saat periyotları için geçerlidir.
8.6. Çekim tarihinizi kesinleştirmek için, seçmiş olduğunuz esnek
rezervasyon ayından, bir önceki ayın 15’ine kadar çağrı merkezimizle
iletişime geçerek “çekim günü ve saat periyodunun” belirlenmesi
gerekmektedir. (Örnek: Esnek rezervasyon için seçtiğiniz ay Haziran ise; en
geç 15 Mayıs’a kadar çekim günü ve saat periyodunu kesinleştirmeniz
gerekmektedir)
8.7. Esnek rezervasyon için hafta içi yerine, seçtiğiniz ay’da hafta sonu bir
çekim gerçekleştirmek isterseniz sitemizdeki güncel fiyatlar üzerinden
paketinize aradaki fiyat farkı eklenecektir.
8.8. Esnek rezervasyon için seçtiğiniz ay’ı değiştirmek isterseniz,
sitemizdeki güncel fiyatlar üzerinden paketinize aradaki fiyat farkı
eklenecektir.
8.10. Son periyot olarak geçen günbatımı saat periyodunda yapılan
çekimlerin erteleme işlemi sadece yağış durumuna bağlı olarak yapılır.
Havanın bulutlu olması çekime engel teşkil etmediğinden, çekim planlanan
tarih ve saatte gerçekleştiriliyor olacaktır.
9. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. ALICI, SATICI ve SATICI nezdine çalışan bütün personelle (fotografçı,
videocu, saç makyaj uygulayıcısı vs.) tam bir iş birliği içinde çalışmayı,
aldığı ürünün kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı
göstermeyi, fotoğraf çekimi esnasında yaşanan olumsuzluklarda tek
sorumlu olarak şirket görmemeyi kabul ve taahhüt eder.
9.2. SATICI veya SATICI nezdinde çalışan personel veya SATICININ iş
gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı herhangi birisi, yangın, sel, deprem,
ulaşım sorunları, doğal afetler, kaza, hastalık, ya da teknik sorunlar gibi
mücbir haller de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle yüklenmiş olduğu
görevlerinden herhangi birini veya tamamını yerine getiremez ise, SATICI,
işin yerine getirilmesi amacıyla başka bir personeli veya çalıştığı herhangi
birisini yönlendirebilir.
9.3. Satın alınan hizmetin ifa öncesinde, ifası sırasında veya sonrasında,
teknik nedenlerden dolayı fotoğraf ve video kayıplarından SATICI veya
SATICI nezdinde çalışan personel veya SATICININ iş gördürmek amacıyla
birlikte çalıştığı herhangi birisine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
Meydana gelen zararın telafisi için mümkün ise belirlenen tarihten başka bir
gün fotoğraf çekimi yapılır. Ancak, bu halde ALICI tarafından ücret iadesi
talep edilemez.
9.4. Fotoğraf çekimi esnasında, çekim sahasında bulunan diğer insanların
yanı sıra gelin, damat, aile üyeleri bilerek veya bilmeyerek fotoğraf
çekimine engel teşkil etmesi durumunda SATICIYA sorumluluk yüklenemez,
tüm sorumluluk ALICIYA aittir.
9.5. Fotoğraf çekimi esnasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları,
program komplikasyonlar, süslemeleri düzenleme şekli ve yöntemi, fotoğraf
çekiminin ve çekilen alanın yönetimi ve var olan muhtemel kısıtlamalar
SATICIYI olumsuz etkileyebilir. Bu halde ortaya çıkabilecek olumsuz
sonuçlar sebebiyle SATICIYA sorumluluk yüklenemez.
9.6. ALICI, çekim tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde fotoğraflarını baskı için
seçmek, onaylamak ve teslim almakla yükümlüdür. Tüm bu işlemler (1) yıl
içinde yapılmadığı taktirde SATICININ hiçbir sorumluluğu yoktur. İş teslim
edilmiş sayılır, hiçbir şekilde ALICIYA albüm ücreti iadesi yapılmaz.
9.7. SATICIYA, işbu anlaşma ile akdedilen sorumluluklar dışında herhangi
başka ek bir sorumluluk yükletilemez.
9.8. SATICIYA veya SATICI nezdinde çalışan personele veya SATICININ iş
gördürmek amacıyla birlikte çalıştığı herhangi birisine, ÇİFT veya onun
yakınları veya üçüncü şahıslar tarafından konusu suç teşkil eden,
yaralama, gasp, tehdit, hakaret, yağma vb. fiillerin meydana gelmesi
durumunda, SATICININ her türlü talep şikâyet ve dava hakkı saklı kalmak
kaydı ile ÇİFT sorumludur. Bu halde SATICI hemen çekimi sonlandırır. Bu
halde ALICI, hak edilen ücretin tamamını SATICIYA ödemekle yükümlü
olup, bu halde SATICIYA herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve iade
yapılamaz.
10. GÖRÜNTÜ İŞLEME/BASKI
10.1. SATICI tarafından çekilen fotoğrafların photoshop’suz ham halleri,
düzenlecek 30 adet fotoğrafın (photoshop yapılacakların) belirlemesi için
ALICIYA mail veya sms olarak iletilir, çekimlere eşlik edecek diğer kişiye
gönderilmez. SATICI tarafından iletilen mail veya sms içerisindeki tüm
fotoğraflar, ALICI tarafından yedi (7) gün içerisinde bilgisayar ortamında
indirilmelidir. ALICI photoshop yapılması için seçmiş olduğu fotoğraf
kodlarını, fotoğraf ham hallerinin kendisine iletildiği tarihinden itibaren, en
geç yedi (7) gün içerisinde SATICIYA web sitesinde kendi profili üzerinden
olarak bildirmesi gerekir. Fotoğraf albümünün tasarımında kullanılacak
fotoğraflar üzerinde renk düzeltme ve/veya rötuş yapma SATICININ takdir
hakkına tabidir.
10.2. ALICI tarafından seçilen fotoğraf kodları fotoğrafçıya iletildikten sonra
iki ay (2) ay içerisinde fotoğraflar sadece ALICININ onayına sunulmaktadır.
Çekimlere eşlik edecek diğer kişiye fotoğraflar ayrıca mail olarak
gönderilmeyecek ve ALICI tarafından gönderilen fotoğraf seçimine itibar
edilecektir.
10.3. ALICI’DAN photoshop yapılan fotoğrafların ve albüm tasarımının
onayını alındıktan sonra, baskıya gönderilir. Albüm baskı ve kargo süreci on
beş (15) gün sürmektedir.
10.4. ALICI tarafından teslim alınan fotoğraf albümünün kullanım şartlarına
bağlı meydana gelen deformasyon neticesinde, SATICI tarafından fotoğraf
albümünün değişimi ve iadesi alınmaz. ALICININ talebi ile yeniden fotoğraf
albüm tasarımı yapılabilir, bu durumda baskı ücreti alınır.
10.5. Çekilen fotoğraflar & videolar, albüm ve video kurgu (video hizmeti
varsa) süreçlerinin teslimi ardından, bir (1) ay içerisinde SATICININ
arşivinden kalıcı olarak silinmektedir.
11. TELİF HAKKI
İş bu sözleşmede SATICI olarak anılan GÜLNUR MAYDA ÇİFTE
KUMRULAR WEDDİNG PHOTOGRAPHY & FILM tarafından çekilen tüm
fotoğraflar, SATICININ malıdır, telif hakkı şirkete aittir ve hak Türkiye
Cumhuriyeti Telif Hakkı Yasaları ( 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ile tanımlanmıştır. ) tarafından korunmaktadır. ALICI, söz konusu
fotoğraflar üzerinde mülkiyet hakkı ve reklam amaçlı görüntülerin kullanımı
için herhangi bir hak iddia edemez. ALICI, bu yöndeki tüm haklarından
feragat etmiş sayılır.
12. İPTAL SÜREÇLERİ
SATICI, haklı nedenlere (fotoğrafçılık ücretinin zamanında, eksik veya hiç
ödenmemesi, ALICI/ÇİFT veya yakınları tarafından SATICIYA hukuka aykırı
fiillerde bulunulması, ÇİFTİN sorumlu olduğu yükümlülüklerden kaçınması
vb.) dayanarak iş bu sözleşmeyi yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı
olarak feshedebilir.
ALICI, cayma hakkı haricinde işbu sözleşmeyi feshedemez ve ödediği
bedelin iadesini de talep edemez.
ALICI, cayma hakkı içinde işbu sözleşmeyi tek taraflı feshederse, toplam
bedelin %5’i kadar kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından
ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. ALICI, cayma
süresinden %5 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu
kabul eder.
ALICI, cayma hakkı süresinin bitiminden itibaren ve fakat fotoğraf çekimi
için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle en fazla on dört gün öncesine
kadar haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshederse toplam bedelin %30’u kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI
tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir.
İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı SATICI takdirindedir.
ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında fesih yaptığı
takdirde %30 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu
kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı bulunmazsa tek
taraflı fesih yapılamaz.
ALICI, fotoğraf çekimi için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle son on
dört gün içinde haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshederse toplam bedelin %60’u kadar kesinti yapılır ve geri
kalan kısım, SATICI tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve
şartlarda iade edilir. İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı
SATICI takdirindedir. ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında
fesih yaptığı takdirde %60 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini
gayrikabili rücu kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı
bulunmazsa tek taraflı fesih yapılamaz.
13. FATURA BİLGİLERİ
Ad-Soyad :
Telefon :
E-posta :
Fatura, çekim tamamlandıktan sonra belirtilen e-posta adresine elektronik
ortamda gönderilecektir. Fatura, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
14. GENEL HÜKÜMLER
14.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmet
hakkındaki temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri
okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik
ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel,
SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen
ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve
teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
14.2. SATICI, Sözleşme konusu hizmeti, doğruluk ve dürüstlük esasları
dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası
sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket
etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
14.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye
bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.5. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi
bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya
banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu
ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.6. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya
daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve
mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta,
SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve
diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu
sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen
iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
14.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve
sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle
korunması borcu, ALICI’ya aittir.
14.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi
olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi
kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı
hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının
bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının
kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir.
ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede
sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde
karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
14.9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve
diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin
gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk
bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.
14.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat
hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
14.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini
bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)
işlemlerde bulunamaz.
14.12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi
kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/
veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu
linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup
herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve
Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti
niteliği taşımamaktadır.
15. CAYMA HAKKI
15.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda,
ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden
itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde
cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan
masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma
hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
15.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde
SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde
bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri
ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir
azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın
zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde
malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen
değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen
kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında
faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
16. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
ürünlerde cayma hakkı mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin
cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
17. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü
takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi
çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her
koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
18. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki
kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin
bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi
gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe
tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici
hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile
3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
başvuruyapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
19. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin
gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup
kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri
yapmakla yükümlüdür.
SATICI: GÜLNUR MAYDA ÇİFTE KUMRULAR WEDDİNG
PHOTOGRAPHY & FILM
ALICI:
TARİH:

Çalışma Saatlerimiz: 10:00-22:00